Kontakta oss på Optilon

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart det är möjligt.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Avancerad analys (Advanced Analytics)

Advanced Analytics eller avancerad analys är ett begrepp som används allt oftare. Men vad betyder det egentligen och vad är skillnaden mellan deskriptiv analys, prediktiv analys, preskriptiv analys och big data?

Det är inte konstigt om du känner dig överväldigad av allt buzz om avancerad analys eller Advanced Analytics som det också kallas – men vad betyder det och hur kan du dra nytta av det i din supply chain? En vanlig reaktion är “det här är ingenting för oss, det är bara företag som Google, Amazon, Netflix och Uber som kan dra fördel av det här.” Ingenting kunde vara längre bort från sanning. Desto tidigare du inser att du redan har data tillgänglig, desto bättre. Rätt använt, kan data ge ditt företag en stark konkurrensfördel. Om dina konkurrenter inte redan använder sig av detta, är det bara en fråga om tid innan de kommer att dra fördelarna av avancerad analys.

Tre typer av analys

Till att börja med, låt oss definiera tre olika typer av analys: Deskriptiv (beskrivande), Prediktiv (förutspående) och Preskriptiv (rådgivande).  De senare två av dessa avses också som avancerad analys. Optilon kan med användning av de bäst lämpade metoderna och applikationerna, supportera dig i alla dessa tre typer av analys.

Advanced Analytics: Descriptive Analytics, Predictive Analytics, Prescriptive Analytics

Deskriptiv analys

Deskriptiv analys handlar om att visualisera historisk data för att ge stöd och resultera i bättre beslutsfattande. En företagsanvändare kan ha en hypotes om en relation i ett givet dataset och använder stapeldiagram, flödesschema och andra sätt att underbygga den. Det här kallas också ofta för Business Intelligence, även om ordet “intelligens” kanske inte är den bästa beskrivningen av den här metoden. Ett typiskt exempel på en fråga inom området är: “Vi tror att vinst per produktkategori har en stark korrelation till geografisk region.” Inom deskriptiv analys erbjuder Optilon flera alternativ, alla samlade under området supply chain visualization.

Prediktiv analys

Prediktiv analys, är termen för analys som, baserat på insamlad data, förutspår vad som mest sannolikt kommer att hända. Det här är en av de mest sofistikerade typer av avancerad analys och innehåller metoder som machine learning och deep learning.

Preskriptiv analys

Preskriptiv analys, som namnet antyder handlar det om att få fram ett recept på engelska “prescription” över hur du löser ett specifikt problem. Det här är några typiska exempel: “Hur ska vi försörja produkter under högsäsong för att tillgodose efterfrågan och samtidigt minimera den totala kostnaden för försörjningskedjan?” “Vilken är den optimala säkerhetslagernivån för att garantera målen för service och minimera lagerinvestereingar?” och “Hur ska en tillverkningsorder vid en flaskhals, sekvenseras för att maximera effektiviteten och minimera inställningstiden?” Utifrån industri och specifika utmaningar, kan optimering, heuristik och machine learning användas på dessa typer av problem.

Big data

Vi har än så länge inte nämnt något om big data. Skiljer sig big data från avancerad analys? Begreppet big data är lätt vilseledande och får en direkt att tänka på insamling och förvaring av stora mängder data. De fyra V:na är ett sätt att beskriva big data: Volym (datans skalbarhet), Velocitet (analys av dataflöden), Variation (typer av data) och Verklighet (osäkerheten i datan). Optilon kommer inte att såga åt dig att ta tillvara på och lagra stora mängder av data. Vi lägger istället vår kraft på det femte V:et: Värde, det vill säga Data Monetization – att ta tillvara på mätbart finansiellt värde från lagrad och tillgänglig data.

Det är inte svårt att förstå hur lätt människor förväxlar olika typer av begrepp eftersom att avancerad analys innehåller så många olika typer av analytiska metoder. Förhoppningsvis ger den här översikten dig några grundläggande insikter för att bena ut begreppet avancerad analys.

Vill du lära dig mer om avancerad analys?

Kontakta gärna Anders Remnebäck, ansvarig för Optilons Application Board, på +46 709 379 282 eller anders.remneback@optilon.se.

Dela