Kontakta oss på Optilon

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart det är möjligt.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Bli digital! En summering av Supply Chain Conference 2017

Amazon, IKEA och SKF var några av företagen som delade inspirerade perspektiv och insikter om dagens digitalisering.

”Bli digital – skapa värde” var årets tema på Supply Chain Conference, där traditionella tillverkande B4B företag som SKF och PMC Hydraulics, precis som konsumentnära företag som IKEA, Carlsberg ochDiplom-Is, gav sin syn på digitalisering inom supply chain.

De medverkande företagen bjöd på ett brett utbud av digitaliseringsresor, från tydligt definierade projekt till större tillämpningsområden. IKEA presenterade sin resa för att bygga ett kompetenscenter för nätverksdedsign, SKF beskrev sin förändring till en setup med en integrerad efterfrågekedja, och PMC Hydraulics delade sina lärdomar av att ha optimerat sin lagerstruktur. Inom livsmedelsbranschen, presenterade Carlsberg och Diplom-Is sina olika utmaningar inom nätverksoptimering och produktionsplanering.

Konferensen fick också en flygande start med trendanalytikern Christiane Vejlø och en stor final med Tim Collins, Vice President World Wide Logistics på Amazon.

Hitta faktan

PMC Hydraulics är ett exempel på ett mindre företag som tar ett stort steg i förändringen till en mer digital förhållning. De har använt simuleringar av olika scenarion för att hitta den bästa lösningen vid förändringen av deras lagerstruktur. Den förvånande slutsatsen ledde till ett beslut som de inte hade förväntat sig och COO Terho Lind tryckte därför på vikten av att ha rätt fakta och data som beslutsunderlag.

– Med dagens hastighet baseras många beslut på magkänsla, antaganden eller gamla övertygelser som har blivit sanna. Men fakta är mycket viktigt, inte minst för att kunna presentera ett starkt case och få godkänt av ledningen.

Låt kompetensen visa vägen

Flera talare pekade på vikten av att involvera alla berörda parter, för att lyckas med din digitalisering. En av dem var Peter Grimvall, Distribution Network Design Manager på IKEA, där både leverantörer och  franchisetagare bjuds in, med målet att skapa en gemensam agenda. Intressant med IKEA var också den öppna inställnigen till vad det nya kompetenscentret för nätverksdesign kunde leda till, i termer av företagsvärde, eller som Peter Grimvall uttrycker det:

– Vi vill utforska kompetensen samt teknologin och verkligen låta kompetensen visa vägen. Hur kan vi exempelvis använda erfarenheten av att optimera nätverksstrukturen, inom andra områden som lageroptimering?

Den största utmaningen: Förändra tankesättet

Att engagera beslutsfattarna är starkt förknippat med en stor utmaning som delades av många talare: För att förändra ett tankesätt och en kultur, samt få ett godkännande på de nya krav och arbetssätt som digitaliseringen medför. Här exemplifierat av SKFs Jörg Schlager:

– Det nya tankesättet kommer automatiskt med de flesta nya yngre personer i organisation, men människor behöver överlag tid att ta emot förändrningarna. Det är förståligt att det tar tid att ta till sig av förändringarna. Det är lätt att första att digitalisering gör människor oroliga försina jobb. Det är därför som det inte bara är viktigt för ett företag – som en kultur, du behöver ta till dig av förändringen som ett land och göra det rätt.

Börja med kunden och arbeta dig bakåt

Nästan alla talare nämnde dagens marknadsstörningar, de berättade om företags innovativa idéer som har vänt upp och ner på traditionella affärsmodeller, som Amazon, Airbnb, Uber med flera. Något som Amazons Tim Collins pekade på som ett lika relevant hot för Amazon:

– Vi är inte rädda för alla de stora företagen därute. Vårt största hot är den där killen i garaget som kommer med nästa innovativa idé som vänder upp och ner på allt.

Tim Collins delade också tre huvudinsikter för supply chain. Först och främst måste du ha en felsökarfunktion. Vi har en enorm mängd av information, så varje del av systemet måste ge återkoppling och en möjlighet för människor att peka ut saker som är trasiga eller inte fungerar särskilt bra. Numer två är att vara öppen för den här typen av feedback och öppen för kritik. Något som är en av de viktigaste ledarskapsegenheterna; att vara självkritisk. Den tredje insikten är att du ska skapa dina egna lösningar och odla funktioner och lösningar inom företaget så långt som det är möjligt:

– Ingen bryr sig mer om dina kunder än du. Så om du har möjlighet att skapa dina egna lösningar för dina specifika behov, är det väldigt kraftfullt.

Lyssna till de irriterande rösterna

Den inledande talaren, trendanalytikern Christiane Vejlø, tryckte på vikten av att lyssna till de som ifrågasätter ditt sätt att göra saker på och som pekar ut dina svagheter:

– Bjud in personerna som du tycker är mest irriterande, de som kritiserar dig och utmanar dig. Om inte du gör det kommer någon annan att göra det, och de kommer att överlista dig.

3D-utskrifter och VR/AR är relevanta för många branscher

Av alla dagens trender inom digitalisering, verkade 3D-utskrifter och VR/AR vara dem som är de lättaste att se fördelarna i – eller hoten. Trots att 3D-utskrifter fortfarande saknar den nödvändiga prestandan för att hantera tunga industrier, kommer det med största sannolikhet förändra världen för många tillverkande företag. VR/AR å andra sidan, har redan öppnat upp nya möjligheter för kundservice i form av digitala demonstrationer och produktsimuleringar, oberoende av tid och plats.

Trots att de olika förändringsresorna som presenterades under konferensen inte har varit helt problemfria, såg de medverkande företagen fram emot framtida målsättningar och projekt, med vetskap om att deras digitala resa bara har börjat.

Vill du delta i nästa Supply Chain Conference?

Kontakta gärna Susanne Unghagen på +46 733 738 816 eller susanne.unghagen@optilon.se.

Dela