Kontakta oss på Optilon

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart det är möjligt.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Försörjningskedjan kokar ner till service

Försörjningskedjan en integrerad del av Carlsbergs företagsstrategi.

Med 10 miljarder liter av öl bryggd (2016), 42,000 anställda, en bred portfolio med 140 varumärken och närvaro på 150 marknader, är Carlsberg ett företag med många nätverk och digitaliseringsutmaningar när det kommer till att möta kundefterfrågan.

På Supply Chain Conference den 7 september, presenterade Joep Hamers, Director Strategic Network Design på Carlsberg Group, Carlsbergs arbete med nätverksoptimering.

På Carlsberg, är försörjningskedjans prioriteringar en integrerad del av företagsstrategin och nätverksoptimering en strategisk prioritering för försörjningskedjan under de kommande åren.

– Det här betyder att vi inte har en specifik strategi för försörjningskedjan. Vårt arbetssätt är att se till att allt vi gör stödjer företagsmålen. Typiskt brukar målsättningar för försörjningskedjan inkludera service, kostnad, tillgångar och snabbrörlighet i en supply chain 4.0 modell.

Fallstudie i att stänga bryggerier

I sin presentation delar Joep Hamers en fallstudie om hur Carlsberg använde nätverksoptimering för att minska kostnaderna och samtidigt möjliggöra tillväxtmöjligheter i Kina där Carlsberg har en stor täckning. Carlsbergs efterfrågan är koncentrerad till stadsområden men samtidigt sker demografiska förändringar. Carlsberg såg också att avståndet från fabriker till efterfrågan inte var så stort. Analysen ledde till beslutet att stänga flera bryggerier, vilket sparar kostnader och möjliggör tillväxt och investeringar i kvarvarande fabriker.

Från data till beslut

Att prognostisera framtida efterfrågan är av stor vikt, kanske till och med än mer så för ett företag som arbetar med snabbrörliga konsumentprodukter i en värld med många demografiska förändringar. Joep Hamers betonar att insamling av data nödvändigtvis inte skapar automatiska beslut – du behöver fortfarande analysera betydelsen av informationen och välja vilka åtgärder du ska ta.

– Du kan använda försörjningskedjans data eller historiska data för att förutspå framtiden, men du behöver alltid tolka datan, få den validerad och korrigerad av experter så att företagssidan kan besluta om rätt åtgärder. Vilket också ska anpassas till vår företagsstrategi. Om du bara tar historia och projekt med dig in i framtiden, betyder det att du inte har någon påverkan på framtiden. Med vår företagsstrategi försöker vi forma framtiden till hur vi vil att den ska vara.

Digitala utmaningar framöver

Vad gäller framtida digitala utmaningar, har Carlsberg bara startat deras resa. Även om deras nya arbetssätt för försörjningskedjan är på plats, menar Joep Hamers att val behöver göras kring vilka digitaliseringsinitiativ som skapar mest värde för Carlsbergs verksamhet:

– Vi har startat en resa där vi försöker få en bättre datahantering och data excellence, för att optimera lite av inputen till verktygen som vi använder. Det är dags att bestämma oss för att fortsätta att göra det vi redan gör. Starta något nytt och även välja vad vi inte vill göra. Omfånget på digitalisering och teknologi är så stort att du inte kan göra allt.

Vill du veta mer om Optilons arbete med Carlsberg?

Kontakta gärna Optilons VP Sales & Marketing Jens Stenquist på  +46 709 379 285 eller jens.stenquist@optilon.se.

Dela