Kontakta oss på Optilon

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart det är möjligt.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Supply Chain Design Nordic Network

Supply Chain Design Nordic Network är ett exklusivt nätverk för stora nordiska bolag som arbetar med supply chain design. Nätverket supporteras av Optilon.

Varför är nätverk av vikt?

Huvudanledningen är att dela professionell kunskap om och erfarenhet av supply chain design. Ett nordiskt nätverk har också fördelen att hitta fler geografiska synergier, något som är väldigt relevant inom supply chain design. Med vetskap om att supply chain design kan användas som en mycket strategisk och avancerad metod, tror vi på nätverkande för att ytterligare förstärka samtligas upplevelse och fördelar av metoden. Framförallt då strategi kommer till mest nytta när du tänker utanför boxen.

Hur fungerar Supply Chain Design Nordic Network?

Nätverkande är relationer mellan människor och Optilon vill underlätta samt bygga relationer mellan nordiska företag som använder supply chain design. För att hålla en jämn kvalitet och göra varje möte värt medlemmarnas tid, vilar nätverket på tre grundläggande principer. Deltagande, tillit, och kontinuitet.

Supply Chain Nordic Network utgörs av medlemmarnas aktiva deltagande. Medlemmar delar deras egna exempel, erfarenheter, case och deltar i diskussionerna. själva träffarna hålls i tur och ordning av de deltagande företagen. Medlemmar måste också själva påverka agendan genom att föreslå ämnen. Som nätverksfacilitator är Optilons roll i det hela att underlätta medlemmarnas aktiviteter och stödja den medlem som agerar värd. Vi tar aldrig fram ett färdigt program, det är deltagarna och värden som sätter agendan som sedan Optilon supporterar.

Ytterligare en grundläggande del av nätverket är tillit. Det är viktigt att deltargarna får lära känna varandra. Genom att känna varandra skapas tillit, vilket är av vikt när intern kunskap och erfarenhet ska delas. Det här är också anledningen till att nätverket är av en exklusiv karaktär baserat enbart på inbjudningar, för att skapa starka band mellan medlemmarna. När tilliten väl är på plats, kommer du inte bara dela dina framgångar, utan även dina misstag. En väldigt värdefull kunskap.

Resultatet av att delta i nätverk ska vara att du får en bättre grund att fatta beslut inom supply chain design på och inom den frekvens som passar ditt företag. Eftersom att marknaden rör sig allt snabbare idag än för tio år sedan är kontinuitet av stor vikt för att hålla kunskapen vid liv i en alltmer agil omvärld. På mötena delar medlemmarna sina erfarenheter aktivt för att öka den totala kunskapsnivån inom gruppen, men ett nätverk gör också nytta utanför möten. Genom dina etablerade kontakter kan du närsomhelst utbyta kunskap och erfarenheter.

Deltagande, tillit och kontinuitet. Vi tror att detta är grunden till att skapa ett välfungerande nätverk

Lärdomar från det första mötet

Några av de ämnen som togs upp under det första mötet:

  • Hur skapas ett Center of Excellence (CoE)?
  • Vad ska finnas i ett Center of Excellence och vad ska inte inkluderas?

Ingen kom upp med en magisk formel, men en av deltagarna fastslog detta,

”Du är inte ett Center of Excellence innan du är erkänd som ett Center of Excellence av resten av din organisation.”

Färdplan för Supply Chain Guru

LLamasoft, företaget bakom Supply Chain Guru, kommer släppa en ny applikation vid namn Supply Chain Guru X. Den här nya produkten kommer vara en mixa av tre olika supply chain applikationer, LogicNet Plus, Supply Chain Guru och CAST, med syftet att samla det bästa av flera olika designapplikationer. Under utvecklingen av Supply Chain Guru X, satte LLamasoft fokus på delar som intuitivt, konfigurerbart UI, snabbt, kraftfulla process- och kostnadsberäkningar, visuell analys, plattformsintegration samt roligt. Detta guidade dem i valen och utvecklingen av funktioner från LogicNet Plus, Supply Chain Guru och CAST, vilket resulterade i Supply Chain Guru X.

Reflektioner och summering av dagen

Trots att nätverket består av en variation av företag,  med olika typer av produkter och på olika platser av deras supply chain design resa, var det trots allt flera ämnen som var av samma natur. Några av punkterna som behandlades:

  • Datakvalité och överföring
  • Identifiering av kostnader
  • Change management
  • Tidspress
  • HR
  • Projektstyrning
  • Samarbete
  • Visualisering

Med så många gemensamma frågeställningar och ett bra flöde i diskussionerna, kan nästa träff även ge utrymme för breakoutsessioner.  Alla medlemmar kommer därför att bidra till agendan och ge förslag på ämnen som de vill diskutera inför nästa gång. Nästa möte är schemalagt ett par månader framåt från det första. Novo Nordisk gjorde ett suveränt arbete med att agera värd för mötet på deras kontor i Köpenhamn och nu är det dags för Tetra Pak att ta sig an värdskapet för nästa möte.

Optilon ser fram emot att fortsatt stödja nätverket och dess medlemmar.

Vill du veta mer om Optilons kundnätverk?

Kontakta gärna Optilons VP Sales & Marketing Jens Stenquist på  +46 709 379 285 eller jens.stenquist@optilon.se.

Dela