Kontakta oss på Optilon

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart det är möjligt.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Behov för ökad datakvalitet och kompetens för att fullt kunna utnyttja AI

Få vet hur artificiell intelligens ska användas för att skapa värde för företag och vi har identifierat två huvudsakliga orsaker till detta. Den första orsaken är att data saknas eller är av låg kvalitet, vilket är ett stort problem då AI är en teknik som processar stora mängder data i realtid. PwC genomförde nyligen en undersökning där enbart 15% av deltagande företag angav att de har en tillräcklig datakvalitet tillgänglig som krävs för att skapa värde. Genom att utnyttja, Robotic Data Correction (RDC), en AI-baserad process för datakorrigering kan man säkerställa den datakvalitén som behövs för att man ska kunna utnyttja AI. Den andra orsaken är att är företag saknar anställda med kunskap om hur de ska kunna analysera den data som AI processar.

Företag behöver ta reda på vad för typ data som behövs, och hur den ska samlas in, för att kunna fatta strategiska beslut med AI. Dessutom behöver anställda tillika studenter utbildas om tekniken. Detta kräver både tid och resurser – men företag som optimerar sin supply chain med hjälp av AI åstadkommer både kostnadsreduceringar och inkomstökningar. En optimerad supply chain resulterar i sin tur till att företag snabbt kan agera i dagens snabbföränderliga företagsklimat, vilket skapar konkurrensfördelar.

Länk till artiklar: Få svenskar vet vad AI står för och AI Efforts at Large Companies May Be Hindered by Poor Quality Data

Dela