Lös verkliga affärsutmaningar med AI in din Supply Chain

AI skapar nästa generations konkurrensfördelar med ny teknik i försörjningskedjan. Är du redo att påbörja resan?

På Optilon tror vi att nästa generations konkurrensfördelar inom Supply Chain kommer från artificiell intelligens (AI).

Vi tror att det är nödvändigt att ha en plattform som automatiserar och ger organisationer möjlighet att anamma AI-resan på egen hand. Optilons AI-drivna lösningar är designade för att lösa befintliga Supply Chain-utmaningar utan behov av djup erfarenhet eller kunskap om AI.

På Optilon förstår vi den avgörande rollen erfarna Supply Chain-proffs spelar för att göra optimeringsprocesser framgångsrika och effektiva. Det är därför våra AI-lösningar är designade för att inte ta bort eller minska behovet av sådan erfarenhet utan istället ge dig de verktyg du behöver för att hantera komplexa processer snabbare och mer exakt.

Med andra ord låter vi våra AI-modeller göra det tunga arbetet samtidigt som du kan fokusera på att fatta de beslut som har en större betydelse.

AI kan hjälpa dig att:

  • Automatiskt och korrekt korrigera Supply Chain-data utan några definierade regler
  • Förutse leverantörssäkerhet och kundleverans, beställning för beställning, dag för dag
  • Balansera kostnad, CO2-utsläpp och avståndsaspekter för att hitta optimala ruttalternativ
  • Optimera sortiment/butiker, tillhandahåll dynamisk prissättning och prognostisera produktkampanjer
  • Förutsäg exakt produktionsfördröjning, kvalitet- och kvantitetsavvikelser
Vill du lära dig mera om våra AI LÖSNINGAR?
By downloading, you accept these terms.
90%
NOGGRANN PROGNOS FÖR FÖRSENADE LEVERANSER

Genom att använda Predictive order Monitoring förbättrade en grossist sin proaktiva respons, eftersom de med 90% precision kunde förutse vilka leveranser som var försenade.

3%
MINSKAD TRANSPORTKOSTNAD

Genom att förbättra leveransadressernas kvalitet genom Robotic Data Correction minskade en global tillverkare sin årliga inrikestransportkostnad med 3 % genom att konsolidera sina transporter.

1%
MINSKNINF AV CO2-UTSLÄPP

En global tillverkare minskade sina CO2-utsläpp med 1 % och sina transportkostnader med 4 % genom att utvärdera deras nätverk och rutter på ett balanserat sätt, med hjälp av kraften i statistisk modellering och AI.

UTVALDA INSIKTER

Våra senaste publikationer

Upptäck Optilons senaste publikation och hur du kan utnyttja dem i ditt bolag. Vi finns här för att hjälpa dig optimera din affär.

Contact us to book a meeting

By clicking “Submit”, I agree to Optilons privacy policy.

Join us at the Optilon Supply Chain Conference 2023!

Learn from experts and supply chain leaders, and discover innovative solutions to help you stay ahead of the game. This event is free but there are limited tickets available.