Ompröva din Supply Chain med bevisade processer och teknik

Supply Chain Design: Det finns ett akut behov av att ompröva befintliga Supply Chains så att de blir smidigare, mera kundfokuserade, resilienta, automatiserade och effektiva. Nyckeln är bevisade processer och teknik.

Ett typiskt bolag eller en typisk Supply Chain verkar i en värld där det nya normala är ökad instabilitet, orsakad av en mängd olika orsaker.

Vi upplever till exempel ökad politisk osäkerhet, teknikstörningar, klimatförändringen, framväxande nya affärsmodeller och övergången från globalisering till ekonomisk nationalism. Kunderna höjer också sina förväntningar och efterfrågar samma typ av upplevelse oavsett vilken kanal de köper från.

Dessa och andra faktorer bidrar till splittring av etablerade Supply Chain-nätverk. Försörjningskedjor måste bli smidigare, mera resilienta, automatiserade och effektiva.

Men trots det akuta behovet att förändra och optimera nya Supply Chain-nätverk och designs, är det utmanande för Supply Chain- och affärsbeslutsfattare. De försöker göra det med informella affärsprocesser, ad-hoc-team, undermåliga verktyg, applikationer och kalkylblad.

Tänk om du istället kunde bygga, stärka och optimera ditt supply chain-nätverk och designa genom bevisade processer och teknik? Vi kan hjälpa dig att implementera effektiva affärsprocesser, tvärorganisationsteam och ledande teknologi för att:

  • Skapa en affärsplan för framtiden baserat på jämförelser av olika scenarier och analyser som förstärker ditt affärsmannaskap och sträcker över organisatoriska silos.
  • Minska risker och osäkerhet genom att förutse och återhämta dig från störningar snabbare.
  • Förtydliga komplexitet och händelser i din försörjningskedja. Förstå och agera enligt principerna som försörjningskedjan verkar under i alla sina funktioner (end-to-end) snabbt och flexibelt.
  • Förtydliga relevanta åtgärder och beslut som organisationen behöver ta för att förverkliga sin strategi och vision.
  • Utvärdera konsekvenserna och riskerna förknippade med olika åtgärder och beslut över hela leveranskedjan.
  • Ge beslutsrekommendationer utifrån olika organisatoriska mål bland den överväldigande mängd lösningar som varje scenario vanligtvis innehåller.

Inom Supply Chain Design arbetar vi med områden som:

Network Design and Optimization
Transportation Optimization
Simulation
Sustainability, including decarbonization and reverse logistics

Vill du lära dig mera om SUPPLY CHAIN DESIGN?
By downloading, you accept these terms.
80%
ANDELEN CO2 UTSLÄPP SOM ÄR RELATERAT TILL BOLAGS SUPPLY CHAIN

80 % av ett företags CO2-utsläpp är relaterade till försörjningskedjan. Det är viktigt transparens kring var i försörjningskedjan utsläppen skapas.

30%
KOSTNADSBESPARING

Genom att använda teknik för Supply Chain-planering är det lättare att förstå och visualisera den komplexa och osäkra världen. När det är som bäst upplever bolaget en betydande kostnadsbesparing.

15%
TRANSPORTOPTIMERING

Strömlinjeformade transporter ger dig inte bara en minskning av CO2, utan också en kostnadsminskning. Vi kan hjälpa dig att effektivisera din masterdata, transportpolicyer och design.

UTVALDA INSIKTER

Våra senaste publikationer

Bekanta dig med publikationer från Optilon och hur du kan utnyttja dem i ditt bolag. Vi hjälper dig optimera ditt bolags affär.

Contact us to book a meeting

By clicking “Submit”, I agree to Optilons privacy policy.

Join us at the Optilon Supply Chain Conference 2023!

Learn from experts and supply chain leaders, and discover innovative solutions to help you stay ahead of the game. This event is free but there are limited tickets available.