Ha kontroll och optimera din affär från ett end-to-end-perspektiv inom Supply Chain-planering.

Ha kontroll och optimera din affär från ett end-to-end-perspektiv inom Supply Chain-planering. Se ditt förhållningssätt till planering som en ”cockpit”.

Har du någonsin undrat vad piloter gör i cockpiten i ett flygplan? Innan piloter lyfter planerar de sin resa och redogör för de olika variabler som kan påverka den planerade resan.

De har planerat och övat för olika scenarier som skulle kunna ske och vilka åtgärder de kräver. Synlighet, beslutsfattande och åtgärder baserat på den senaste informationen från olika källor är hur piloterna håller kontrollen.

Genom att ersätta flygplanet med ett företag, planeringen av en resa med en affärsplan och den fysiska resan med ett fysiskt produktflöde inser man plötsligt att företaget borde ha tillgång till den här typen av ”cockpitteknologi” för att behålla kontrollen.

Skulle de ha det, kunde de:

  • Förutsäg kundbeteende och minska bundet lagerkapital, höj servicenivån och minska resurser som används i den dagliga verksamheten.
  • Förvandla affärsstrategin till en exekvering med en bevisad effekt på kundservice och övergripande affärs-KPI:er.
  • Förbättra tillgängligheten, hastigheten och kvaliteten på information som flödar genom verksamheten. Det möjliggör ökad synlighet, bättre beslutsfattande och handling baserat på rätt antaganden.
  • Identifiera potentiella problem i de fysiska produktflödena samt förbättra kommunikationen och informationssynligheten över hela företaget.
  • Möjliggöra omdesign och implementering av er Supply Chain som kan konfigureras och omkonfigureras snabbt som svar på förändringar i den omgivande miljön.
  • Designa rätt set-up av er Supply Chain, som återigen hjälper till att hantera framtida volatilitet och minimerar resursslöseri.

Vårt arbete inom Supply Chain Planering täcker områden som:

Demand Forecasting

Automatic Replenishment & Allocation

Inventory Planning & Optimization

Sales and Operations Planning (S&OP)

Production Planning & scheduling

Promotions planning

Vill du lära dig mera om Supply Chain Planering?
By downloading, you accept to these terms.
98-99,8%
STABIL SERVICENIVÅ

Med rätt plattform kan du enkelt svara på marknadsförändringar. Du kan fatta smartare, datainformerade beslut som återigen kan hjälpa dig att leverera den service som dina kunder och marknaden förväntar sig av dig.

20-50%
MINSKAT LAGERKAPITAL

Automatisering av dina processer innebär att du frigör tid och minskar påskyndande och driftskostnader. Med datadrivna beslut kan du ersätta överskottslager med data för att få en bättre prestanda.

75-90%
MINSKAD ARBETSBELASTNING

Att automatisera icke-värdeskapande manuella uppgifter med teknik för Supply Chain planering är mer effektivt, exakt och kostnadseffektivt än manuellt arbete.

UTVALDA INSIKTER

Våra senaste publikationer

Bekanta dig med publikationer från Optilon och hur du kan använda dem i ditt bolag. Vi finns här för att hjälpa till med optimering av dina processer.

Contact us to book a meeting

By clicking “Submit”, I agree to Optilons privacy policy.

Join us at the Optilon Supply Chain Conference 2023!

Learn from experts and supply chain leaders, and discover innovative solutions to help you stay ahead of the game. This event is free but there are limited tickets available.