Kontakta oss på Optilon

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart det är möjligt.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Kronans Apotek minskar lagernivåerna samtidigt som de höjer servicegraden

Kronans Apotek centraliserar och automatiserar varuförsörjningen till samtliga sina apotek för att minska lagernivåerna, höja servicegraden och ge apotekspersonalen mer tid till kunderna.

Lageroptimeringen påverkade flera faktorer

Kronans Apotek har över 300 apotek i Sverige, geografiskt spridda från Trelleborg till Kiruna. Varje apotek har mellan 3000-4000 läkemedel samt 500-4000 egenvårdsartiklar på lager. Totalt har Kronans Apotek runt 25 000 artiklar samt nära 4 miljoner apoteks- och artikelkombinationer. Att apoteken har rätt sortiment är av hög vikt för kunderna, men det är också tidsödande och svårt för apotekspersonalen att planera in rätt tillgänglighet för sortimentet, vilket resulterar i höga lagervärden.

– Flera faktorer bidrog till att vi såg över lageroptimeringen på våra apotek. Vi hade höga lagervärden och strävade efter att minska dem. Målsättningen när vi inledde implementationen var att minska lagervärdet med 15 procent. Vi ville dessutom implementera en lösning som frigjorde mer tid för våra apoteksmedarbetare, tid de istället kan lägga på att ge service och råd till våra kunder. Ytterligare en målsättning var att höja vår servicegrad med 1,5 procentenheter genom att ha rätt läkemedel på plats när kunderna kommer till oss, säger Tina Jalap, chef för varuförsörjning på Kronans Apotek.

Tidskrävande arbete utan att uppnå resultat

Tidigare fanns på varje apotek en utsedd lageransvarig som ansvarade för att manuellt sätta beställningsparametrarna för varje artikel. Detta var ett tidskrävande arbete som sällan eller aldrig ledde till optimala lagernivåer. Med målsättningen att sänka lagren, höja servicen samt frigöra tid för personalen på apoteken, beslutade Kronans Apotek att centralisera all varuförsörjning. Den centrala organisationen behövde då ett passande systemstöd för prognos- och lageroptimering.  Efter en noggrann utvärdering av olika alternativ föll valet på Optilons lösning där SO99+ från ToolsGroup implementerades och supportades av konsulter från Optilon.

– Vi valde Optilons lageroptimeringslösning eftersom de är applikations- samt partneroberoende och alltid utgår från kundens behov. Optilons konsulter fanns dessutom med och stöttade organisationen under hela implementationsprocessen, fortsätter Tina Jalap.

Branschspecifik lösning gav resultat

En ledstjärna vid både upphandling och implementering var att driva automatisering av processen så långt det bara var möjligt. Det har resulterat i att Kronans Apotek nu dagligen beräknar optimala lagerparametrar och påfyllnadsorder för hela sortimentet på samtliga apotek. Lagerparametrarna baseras på en beräknad prognos som automatiskt tar hänsyn till bland annat säsong, kampanjer och planogram. Branschspecifik hänsyn tas även till så kallad ”parallell import” och ”periodens vara”. Ansvaret för varuförsörjningen har till fullo centraliserats och hanteras numera av två personer. Utöver detta har Kronans Apotek även transformerat sin organisation och planeringsprocess från att vara pushorienterad till en äkta efterfrågedriven butikspåfyllnad.

– Redan efter någon månad kunde vi se att lagren på receptbelagda artiklar sjönk med ca 15 procent på de apotek där vi infört lageroptimeringssystemet, säger Tina Jalap.

Det automatiserade lageroptimeringssystemet förenklar också när Kronans Apotek genomför nationella kampanjer på apoteken, i samband med säsonger som ex allergi- eller sommarsäsongen. Tidigare ansvarade medarbetarna på de lokala apoteken för att beställa hem rätt mängd säsongs- eller kampanjvaror, numera levereras de istället automatiskt i rätt tid och mängd.

Om Kronans Apotek

Kronans Droghandel Apotek AB är ett modernt apotek som verkar för kunden i tiden. Det är Sveriges tredje största apotekskedja med mer än 300 apotek från Trelleborg i söder till Malmberget i norr och cirka 2500 anställda. Apotekskedjan kännetecknas av ett positivt kundbemötande och ett attraktivt sortiment.

Om Optilon

Optilon skapar affärsvärde för företag inom tillverkning, e-handel, grossistsverksamhet och detaljhandel genom oberoende lösningar baserade på applikationer för planering och optimering av försörjningskedjor. Företagets konsulter är specialister och jobbar inom tre huvudområden; Supply Chain Design, Service Optimization och Supply Chain Planning. Optilon är ett nordiskt företag grundat 2005 i Sverige med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Åbo.

Om ToolsGroup och SO99+

ToolsGroup arbetar med efterfrågedrivna planeringsprocesser. Deras mjukvara SO99+ analyserar efterfrågehistoriken för att skapa bästa möjliga forecasts. ToolsGroups lösningar stödjer områden som efterfrågeplanering, S&OP, kampanjprognoser, återanskaffning och lageroptimering. Deras “Powerfully Simple” filosofi innebär att mjukvaran stödjer högintelligent beslutsfattande samtidigt som att den är enkel att använda.

Vill du veta mer om vad Optilon kan göra för retail?

Kontakta gärna områdeschef Daniel Göransson på +46 70 937 92 88 eller daniel.goransson@optilon.se

Daniel Göransson

Dela