Kontakta oss på Optilon

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart det är möjligt.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Tillverkning

Är ditt företags planering fullkomlig?
Optilons konsulter och säljare har arbetat med att förbättra tillverkande företags planering i tiotals år. Genom åren har mycket hänt, inte minst har bättre, snabbare och mer flexibla verktyg utvecklats, men många företag har trots detta liknande utmaningar nu som då. Det gäller inte sällan att få god överblick av flaskhalsarna, att kunna förutse effekter av materialbrister, att kunna prioritera på ett effektivt sätt mellan olika order och kunder och sist men inte minst att kunna visualisera planeringssituationen för ledning, produktionsavdelning, inköpare mfl.

Svårt att ta strategiska beslut

Optilon hjälper tillverkande företag att förbättra sin planering på såväl strategisk, taktisk som operativ planering. På strategisk nivå upplever många företag svårigheter i samband med beslut gällande förändringar i försörjningskedjans utseende. Många företag upplever att de har bristande möjligheter att kvantitativt analysera vad som är rätt beslut utifrån förväntade kostnader, servicenivåer och ledtider till kund.

Historiskt har analyser av den här typen genomförts väldigt lågfrekvent och med kalkylark som hjälpmedel. I takt med ökad konkurrens, ökade krav på effektivitet samt mer komplexa och dynamiska försörjningskedjor upplever fler och fler företag att detta verktyg inte är tillräckligt sofistikerat. Ett annat område som många företag behöver hjälp med på strategisk nivå är att sätta de operationella strategier som ska styra den tillverkande verksamheten i enlighet med företagets affärs- och produktionsstrategier.

Jakten på det minimala prognosfelet

På taktisk nivå gäller utmaningarna ofta balansering av efterfrågan och försörjning. I tillverkande företag styr efterfrågeprognoserna inköp, produktion, lager och kapacitet. Det betyder att prognosnoggrannheten har en stor inverkan på både lönsamheten och servicegraden mot kunderna. Flera tillverkare har därför gjort insatser för att höja sin prognosnoggrannhet och många upplever idag att prognostisering och efterfrågeplanering tar alltför mycket tid.

Parallellt med dessa efterfrågeutmaningar har många tillverkare svårt att få koll på den förväntade produktionskapaciteten så att de kan lägga en realistisk försörjningsplan på taktisk nivå. Utan detta blir det svårt att enas om leveransplaner med leverantörer samt att planera produktionsbemanning, lageruppbyggnad och distributionsplaner.

För tillverkande företag med alternativa försörjningsmetoder (flera produktionsenheter, distributionscentraler, lego mm) är även det en frågeställning som kan vara svår att hantera utan specifikt stöd och simuleringsmöjligheter. En annan aktivitet inom taktisk planering som många företag upplever det svårt att utföra optimalt, är beräkning av lagernivåer och säkerhetslager.

Komplexa flöden och vandrande flaskhalsar

Operativ planering är inte minst inom verkstadsindustrin ett område som många företag kämpar med. Fabriker med funktionslayout, tusentals tillverkningsorder, många ingående material och vandrande flaskhalsar gör att det ofta är svårt att planera kommande veckors produktion utan att oväntade förseningar uppkommer.

Många företag upplever därför en vardag med alltför många brandsläckningar till följd av prioriteringar, sena materialleveranser som inte upptäcks i tid och operationer som inte blir körda i tid på grund av överbeläggning och oväntade flaskhalsar. Inom till exempel målning och bearbetning ställer dessutom omställningstider till det eftersom dessa skapar önskade körordningar som inte överensstämmer med behovsdatum. I dom fallen är sekvensering nödvändigt.

Läs mer om hur vi kan hjälpa tillverkande företag att:

Läs mer om våra referenser inom tillverkande industri här.

Vill du veta mer om våra tjänster för företag inom tillverkning?

Kontakta gärna områdeschef Johan Simmons på +46 70 937 92 95 eller johan.simmons@optilon.se

Johan Simmons

Dela