Kontakta oss på Optilon

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart det är möjligt.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Supply Chain Planning

Supply chain planning fokuserar på att skapa en genomförbar plan för all planering, genom att se över prioriteringar, regler och restriktioner.

Optilon offer Supply Chain PlanningKämpar du med flera olika planer som inte är anpassade efter varandra? Trots alla dessa planer, saknar du en plan som går att utföra? Lägger du mycket tid på att anpassa planer utefter restriktioner, prioriteringar och regler? Tycker du det är svårt att samordna planer för olika områden eller omfång och löptid? Optilon förser dig med vårt ‘en-plan’ tillvägagångssätt som tar hänsyn till nämnda utmaningar och ger dig en exekverbar plan som minimerar åtgången av tid, kostnad och resurser.

Att skapa en plan kräver långtgående kunskap och förståelse för tre saker:
1) Vilken metod är bäst lämpad för ditt företagsklimat, heuristisk eller optimering?
2) Vilka restriktioner, prioriteringar och regler är nödvändiga för att skapa en utförbar plan?
3) Vilka planeringsprocesser behöver stöd, exempelvis produktionsplanering, fabriksplanering, huvudplanering, finansiell planering, eller sälj- och verksamhetsplanering?
Optilon automatiserar framtagandet av en utförbar plan. Med avancerad scenariohantering, möjliggör vi för dig att fokusera på värdeskapande aktiviteter som analys av alternativa tillvägagångssätt. Det betyder mer analys och mindre manuell planering vilket ger dig mer korrekt information om capable-to-promise (CTP) och disponibelt saldo (available-to-promise (ATP)).

Optilon har flera olika metoder för att skapa en utförbar plan. Genom våra utvalda partners kan vi arbeta med heuristiska- och meta heuristiska metoder med prioriterade regler eller andra optimeringsmetoder som linjärprogrammering (LP) och linjär heltalsprogrammering (MILP). Med dessa metoder kan vi överväga material- och kapacitetsbegränsningar som:

 • Leverantörens förmåga och materialbegränsningar
 • Begränsningar i produktionsutrymme
 • På- och/eller avlastningskapacitet
 • Transportkapacitet
 • Personal och bemanning
 • Tillgång till verktyg och maskinkapacitet
 • Sekvenseringsbehov

När modellering av, ”what-if” simuleringar eller scenarion spelar en avgörande roll i prövningen av förändringar i planen, besvaras frågor som:

 • Vilka order kommer senareläggas om de omprioriteras?
 • Vad händer om kapacitet anpassas efter flaskhalsar?
 • Vilka kunder påverkas av kapacitetsreduceringen för maskin X?
 • Vad händer om en leverantörsleverans inte kommer fram i tid?
 • Hur kan alla ovanstående exempel vägas mot varandra?

Supply Chain Planning med Optilon

Optilon skapar affärsvärde genom lösningar baserade på ledande supply chain applikationer. Ett av våra tre affärsområden är Supply Chain Planning. Är du bekant med dess utmaningar eller intresserad av att veta mer om hur man planerar en eller flera produktionsanläggningar?

Titta då gärna på filmen nedan och lär dig mer om vårt erbjudande inom Supply Chain Planning.

Brett erbjudande inom Supply Chain Planning

Best-practice-processer inom Supply Chain Planning skiljer sig mycket åt beroende på bransch, inte minst mellan typiskt planeringsutmanande branscher som F&B (mat och dryck), verkstadsindustri och stålbranschen. Men det finns likväl utmaningar och processer som förekommer oavsett bransch. Här är några exempel:

Optilon - Sälj- och verksamhetsplanering

Sälj- och verksamhetsplanering

Det primära målet för sälj- och verksamhetsplanering är att avgöra vad och hur mycket dina kunder kommer att köpa samt din förmåga att möta efterfrågan.

Optilon - Produktionsplanering-Submenu

Produktionsplanering

Produktionsplanering är den mest detaljerade nivån, planeringen fördelar order och operationer till olika produktionsresurser i fabriken.

Optilon - Fabriksplanering

Fabriksplanering

Våra lösningar för fabriksplanering samordnar sälj och marknad, produktion, distribution, samt inköp att uppnå leveransåtaganden.

Optilon - Huvudplanering

Huvudplanering

Huvudplanering adresserar en mellansiktig planering och syftar till att bryta ner kundbehovet och sätta kapacitet och planer på gruppnivå.

Våra tjänster inom Supply Chain Planning

Produktionsplaneringsanalys

Inom ramen för en produktionsplaneringsanalys kartlägger vi befintliga processer inom sälj- och verksamhetsplanering, huvudplanering, behovsplanering, materialplanering, detaljplanering, produktionsplanering mm samt analyserar produktions- och planeringsstrategier. Utifrån detta föreslår vi en övergripande lösning gällande förbättrade processer, verktyg och strategier. Ofta skapar vi också en fullskalemodell med kunddata i föreslaget planeringsverktyg som kunden får vara med att validera.

Implementering av ny process för planering av produktion

Sedan starten är planering av produktion ett av Optilons största verksamhetsområden. Vi har genom åren implementerat hundratals produktionsplaneringsprocesser på olika företag. Dessa processer bygger på daglig optimerad planering i ett optimeringsverktyg där hänsyn tas till kapacitet, material och andra begränsningar. I många fall ersätts ordergenerering för såväl tillverkning som inköp i affärssystemet, detta görs istället i optimeringsverktyget. Syftet med projektet är förutom en plan för tillverkning och inköp som ger minskade lager, PIA och ledtider samt ökar utnyttjandet att skapa en bättre och mer kundanpassad process för de som arbetar med planering på företaget. Implementeringsprojektet omfattar också en översyn av kringliggande processer såsom återrapportering, avrop, orderläggning mm.

Vill du veta mer om Supply Chain Planning?

Kontakta gärna Magnus Edberg på +46 709 379 281 eller magnus.edberg@optilon.se.

Dela