Kontakta oss på Optilon

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart det är möjligt.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vi erbjuder

Optilon hjälper dig att optimera och planera försörjningen av företagets produkter och artiklar. Vi har heltäckande lösningar för att hjälpa dig med alla dina utmaningar. Vi delar in vårt erbjudande i sex områden som du kan läsa mer om nedan.

Optilon offer

Optilon – Serviceoptimering

Serviceoptimering

Inom serviceoptimering (Service optimization) utför Optilon analyser och implementeringsprojekt för att sätta optimal service på hela sortiment utifrån ett övergripande servicenivåmål.

Optilon – Supply Chain Planning

Supply Chain Planning

Inom Supply Chain Planning utför Optilon analyser och implementeringsprojekt med syfte att effektivisera företags planeringsprocesser.

Supply Chain Visualization

För att Optilons projekt ska bli lyckade är en viktig komponent att resultaten av optimeringar och analyser kan tydliggöras på ett så bra sätt som möjligt. Därför är Supply Chain Visualization en viktig del av alla våra projekt.

Advanced Analytics

Avancerad Analys

Varför ska supply chain basera sig på avancerad analys? Avancerad analys innehåller både prediktiv och preskriptiv analys, som löser olika problem. Läs mer.

Optilon – Supply Chain Design

Supply Chain Design

Inom Supply Chain Design utför Optilon analyser av hela försörjningskedjor i syfte att finna en optimal struktur och optimala flöden. Analyserna utgörs med hjälp av optimering och stokastisk simulering.

Optilon – Supply Chain Visualization

Operationella Strategier

Operationella strategier (Operational Strategies) är nödvändiga för att företagets affärsstrategier ska kunna omskapas till styrningsprinciper som styr hur Supply Chain-applikationer ska fungera i praktiken.

Vi vill förse dig med påtagliga fördelar

Värdet vi skapar i våra projekt kan illustreras med fem distinkta begrepp:

Garanterad tillgänglighet

Förutsägelser och prognoser blir allt mer osäkra eftersom att dagens miljö sett till marknad och försörjningskällor ständigt förändras. Trots turbulensen, kan vi förse dig med metoder som garanterar dina produkters tillgänglighet baserat på målbilder, utan att det kostar skjortan.

Automatisering av affärsprocesser

I en miljö med mer och mer data, där snabbare och mer precisa beslut är nödvändiga, bör mänsklig intelligens fokusera på att extrahera kunskap från data. Vi automatiserar försörjningskedjans underliggande processer som strategisk planering, prognostisering och produktionsplanering, så att du kan fokusera på analys och faktabaserat beslutsfattande. Dessutom reducerar vi ständigt lager, tid och kostnader knutna till din försörjningskedjas underliggande processer.

Medvetenhet

Det är naturligt för försörjningskedjans processer att omfatta flera funktioner inom organisationen. Trots detta är det svårt för alla intressenter att förstå påverkansgraden, vilket skapar utmaningar när förändringar är nödvändiga. Att få alla att komma överens om problemet är det första steget i att lösa det.

Vi hjälper dig ställa rätt frågor och mobilisera organisationen runt samma mål för försörjningskedjan. Genom visualisering, kommer du och alla dina intressenter att förstå nuvarande, och alla möjliga framtida varianter av er försörjningskedja.

Trial without error

Det finns flera rörliga delar i en försörjningskedja och ibland är det svårt att förstå vad som påverkar vad. Det kan bero på den totala nettokostnaden för din försörjningskedja, kundens köpbeteende, faktorer som driver merförsäljning, eller den verkliga kostnaden av tillgänglighet för varje artikel i ditt produktsortiment baserat på dess specifika egenskaper. Kombinationen av flera oförutsägbara framtida scenarion, kräver ett intelligent sätt att ta beslut, utan att ta risken förenat med att testa dem live.

Vi bygger modeller och scenarion åt dig så att du förstår och kan förbättra prestationen för din nuvarande försörjningskedja. Samtidigt som vi hjälper dig att visualisera framtida alternativ för att reducera totalkostnaden, öka försäljningen, förstå risker och förbättra marginalerna. Du kommer att vara väl förberedd att ta rätt beslut. Snabbt.

Relationer och integration

Projekt för att utveckla försörjningskedjan är komplexa, eftersom att de involverar korsfunktioner och kräver avancerad teknisk kompetens vid integrering, analys och optimering. Som leverantör förstår vi vikten av att ta fullt ansvar för en leverans, vilket innefattar affärsprocessen, integrering till och från källkod, implementering och support efter projektlansering. Vi är inte låsta till en enstaka IT-applikation och kan med en verkligt modulbaserad arkitektur ta fram mätbara lösningar till din försörjningskedja. Allt detta säkerställer att vi levererar vad vi lovar, under och efter implementeringen. Med flera lyckade implementeringar att visa upp, har vi bevisat vår förmåga att leverera med snabbhet, flexibilitet och kvalitet. Våra kunder ser oss som en långsiktig partner i utvecklingen av försörjningskedjornas möjligheter, vilket förbättrar deras existerande investering i processer och IT. Vi tillgodoser våra tjänster med hjälp av olika leveranssätt, från outsourcing av affärsprocesser till “traditionella” implementeringar. Det gör att du kan hitta en lämplig modell för dig. Vårt mål är att ha dig som referenskund inom sex månader efter projektlansering.

Vill du veta mer om vårt erbjudande

Kontakta gärna Optilons VP Sales & Marketing Jens Stenquist på  +46 709 379 285 eller jens.stenquist@optilon.se.

Optimizing Supply Chains

Optilons mål är att vara en oberoende leverantör av de allra bästa applikationerna och lösningarna inom Supply Chain Optimization. Är du intresserad av att veta mer om oss, vad vi gör och vad som gör vårt erbjudande unikt på marknaden, titta gärna på filmen ”Optilon – Optimizing Supply Chains” nedan.

Dela