Kontakta oss på Optilon

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart det är möjligt.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Optimera service och minska kapitalbindningen

För att lösa våra kunders problem på taktisk nivå handlar det inte minst om att arbeta med prognos och efterfrågeplanering samt lageroptimering för att på ett mer tillfredsställande sätt kunna balansera efterfrågan och tillgänglig försörjning.

Vårt koncept Serviceoptimering utgår från ett övergripande aggregerat mål med avseende på servicenivå och är därför överlägset traditionell lagerstyrning. Ett individuellt servicenivåmål beräknas för varje SKU-lokalisering på ett sådant sätt att det övergripande målet uppnås totalt sett genom att rätt artiklar får hög servicenivå och de som är dyra att hålla i lager (sett till hur många kunder som blir försörjda) får något lägre servicenivå.

Lageroptimering är inte minst användbart för att kunna sätta nivåer på svårstyrda reservdelar (Aftermarket Service) men också inom tillverkande verksamhet för att sätta nivåer på komponenter och slutartiklar på samtliga lagerställen i försörjningskedjan. Med hjälp av lageroptimering kan man inte bara beräkna korrekta lagernivåer på varje enskild SKU-lokalisering utifrån dess specifika behovsmönster, på köpet får man också en optimalt beräknad prognos samt ett påfyllnadsintervall.

Eftersom det finns en inbyggd variation i ledtid och efterfrågan finns det i själva verket ett intervall inom vilket påfyllnadsförslagen kan variera och ändå uppfylla det övergripande servicenivåmålet. Totalt sett ger våra lösningar inom prognos, behovsplanering och lageroptimering helt nya möjligheter att göra det mesta av den orderhistorik, marknadsintelligens och allmänt personligt kunnande som finns tillgängligt.

Dela