Kontakta oss på Optilon

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart det är möjligt.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Serviceoptimering

Med serviceoptimering (lageroptimering) kan du göra “mer med mindre”. Genom att automatisera processer för kundbehov, prognostisering av efterfrågan och återanskaffning, samtidigt som optimala lagernivåer sätts, uppnår du garanterad tillgänglighet av hela sortimentet till lägsta möjliga kostnad.

Optilon offer Service Optimization

Har du funderat över varför det alltid är slut på vissa produkter i ditt sortiment samtidigt som att det alltid finns för mycket av andra, trots tydliga målsättningar gällande servicenivå och tillgänglighet?  Är du säker på att du styr din verksamhet mot rätt servicenivåer, sett till de nödvändig lagerinvesteringar som du är behöver göra? Vilken servicenivå kan du uppnå utifrån de investeringar du är beredd att göra, och hur behöver du styra ditt sortiment för att nå dit?
Serviceoptimering ger svar på dessa frågor.

Serviceoptimering är en metod vi tagit fram i syfte att öka tillgängligheten på dina produkter och samtidigt minska såväl tid som kapital för att nå dit. Genom att skapa en process som automatiskt och kontinuerligt analyserar er försäljningsdata på en mycket detaljerad nivå kommer du kunna förstå dina kunders köpbeteende och dess variation. Denna information ligger sedan till grund för att automatiskt förstår hur stora lager som du måste ha och var de ska placeras i din försörjningskedja för att kunna garantera en önskad tillgänglighet på varje enskild produkt i ditt sortiment till lägsta möjliga kostnad.

Den här förmågan skiljer serviceoptimering från traditionell lagerstyrning som är baserad på ABC-klassificering och prognosmetoder. Den största skillnaden är sättet som serviceoptimering automatiskt kan omvandla den detaljerade information gällande er försäljning som du redan besitter till begriplig och exekverbar logik om hur lagernivåer och varupåfyllnaden bör justeras. Den sätter inte en genomsnittlig tillgänglighet för flera olika produkter, utan värderar varje produkt individuellt.

Det finns fyra steg inom processen för serviceoptimering: 1) efterfrågeplanering, 2) lageroptimering, 3) återanskaffning och 4) samarbete.

Efterfrågeplanering

Serviceoptimering börjar med efterfrågeplanering. Att skapa en statistisk prognos handlar om att förstå hur dina kunder och produkter agerar. Vi undviker all typ av aggregering av data för att inte förlora väsentlig information vilket gör att vi kan förstå mängden, frekvensen och storleken på olika order. Detta kallas även demand sensing, vilket ger en verklig bild över variationerna i dina kunders köpbeteende. Genom att kombinera detta med andra typer av information, som kampanjer och nylanseringar, får vi en bra överblick över den framtida efterfrågan men även vilka aktiviteter som krävs för att driva merförsäljning, även kallat trade promotion forecasting.

Men är inte det här komplext och tidskrävande? Nej, tvärtom!

Vi kommer att kraftigt kunna reducera den tid som du lägger på detta idag tack vare den logik som ligger till grund för serviceoptimering. Som exempel behöver metoden endast en självanpassande modell för statistiska prognoser, vilket har visat sig vara mer effektivt gällande såväl precision och automatisering.

Till skillnad från traditionell efterfrågeplanering, fokuserar vi inte bara på prognosernas tidigare precision, utan även på den framtida tillförlitligheten. Den här informationen är kritisk i nästa steg, lageroptimering.

Lageroptimering

I en värld där förmågan att erbjuda en hög kundservice blir allt viktigare, blir optimering av lagernivåer en av de viktigaste frågorna för logistikorganisationen. Tyvärr har det också blivit allt mer utmanande, för när produktsortimentet växer, förändras även marknadsförutsättningarna. Att ha de rätta lagernivåerna genom hela sin försörjningskedja blir avgörande för att hantera en hårdnande konkurrens. Vi ser att traditionell lagerstyrning baserad på ABC-klassificering har alldeles för stora brister och ger direkt felaktiga förslag på hur lagernivåer ska styras och därmed en dåligt resultat utifrån såväl ett kostnadsperspektiv som tillgänglighetsperspektiv.

Istället behöver relationen mellan servicegrad och den behövda lagerinvesteringen synliggöras för att kunna definiera och tillgodose rätt kundservice. Detta kallar vi stock-to-servicekurvan. Till skillnad från klassisk lagerstyrning som utgår från att fastställa önskad servicegrad, vanligen framtagen som en kompromiss mellan sälj-, supply- och finansavdelningen, så baserar sig serviceoptimering på väldefinierade beslutsunderlag. Olika intressenter förstår därmed vilken lagerinvestering som behövs för varje ökning av servicegraden, genom hela sortimentet av olika servicegrader samt för alla artikel-lagerpunkts-kombinationer. Det är baserat på framtida tillförlitlighet till prognos, istället för tidigare prognosers exakthet. Dålig framtida tillförlitlighet visar att en artikel är svår att prognostisera, vilket kräver större säkerhetslager för att bibehålla en hög servicegrad. Motsatt visar god tillförlitlighet att en artikel är mindre flyktig vilket kräver mindre säkerhetslager för att behålla en hög servicegrad. Med de här metoderna har Optilon gjort det möjligt för sina kunder att uppnå högre servicegrader samtidigt som de minskat sina lager och framförallt tiden för att planera dessa.

 

Återanskaffning

Att förstå kundbeteende och att definiera rätt säkerhetslager är viktigt. Men för att uppnå full effekt behöver du även optimera återanskaffningen över hela försörjningskedjan, från leverantörer till slutkunder. Du behöver automatiskt kunna ta hänsyn till variabler som batchstorlekar och ledtider inom såväl produktion som transport. Trots att vanliga affärssystem täcker många av de här funktionerna, tas sällan hänsyn till faktisk variation och komplexitet. Variationer i ledtider, tillfälliga begränsningar för transportkapacitet och tillgång behöver en mer sofistikerad optimering. Vi kallar detta för optimering av återanskaffning.

Samarbete

En viktig del i serviceoptimering är att till hög grad automatisera tidigare nämnda processteg. Men i vissa fall är det dock viktigt att tillföra ytterligare input till processen för att addera mervärde, det gäller särskilt vid insamlande av kunskap om marknaden och för kampanjintensiva industrier. Samarbete mellan partners kan också behövas för att anpassa försörjningskedjan till exempelvis dina leverantörer. Ett specifikt tillfälle när detta behövs är när din lagerstyrning sköts på uppdrag av dina kunder eller när dina leverantörer styr ditt lager, även känt som leverantörsstyrt lager eller VMI (Vendor Managed Inventory).

Lär dig mer om serviceoptimering

Se vår video ”Service Optimization with Optilon”.

Våra tjänster inom Serviceoptimering

Serviceoptimering är vårt helhetskoncept för styrning av lager och sortiment inom alla olika typer av branscher.
Vårt erbjudande är brett och omfattar allt som du som företag behöver kunna för att leverera dina kunder bästa möjliga service.

Läs gärna mer nedan om olika delar av vårt erbjudande inom serviceoptimering:

Optilon - Prognostisering

Prognostisering

Med våra lösningar kan du automatiskt analysera tidigare efterfrågehistorik för att få fullständig information om en specifik artikels efterfrågemönster.

Optilon - Kampanjprognosticering

Kampanjprognostisering

Prognostisering av kampanjpåverkan i förhållande till grundläggande prognostisering är ett av de mest utmanande problemen inom efterfrågedriven planering.

Optilon - Leverantörsstyrt Lager

Leverantörsstyrt lager (VMI)

I ett leverantörsstyrt lager ligger ansvaret för att avgöra leveransbehovet hos leverantören, utifrån kundens framtagna lagernivåer.

Optilon - Demand Sensing

Demand sensing

Grunden till demand sensing ligger i tillgång till detaljer om kundbeteende och användningen av matematiska algoritmer som kan analysera datan.

Optilon - Återanskaffningsoptimering

Återanskaffningsoptimering

Återanskaffningsoptimering kombinerar resultaten av prognostisering och lageroptimering för att skapa förslag på återanskaffning.

Vill du veta mer om serviceoptimering?

Kontakta gärna Optilons VP Sales & Marketing Jens Stenquist på  +46 709 379 285 eller jens.stenquist@optilon.se.

Dela