Kontakta oss på Optilon

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart det är möjligt.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Lageroptimering

Optilon använder serviceoptimering, en nyare tillämpning av traditionell lageroptimering.

Lagermodelleringsteknik

Serviceoptimering nyttjar en unik lagermodelleringsteknik som är specifikt utvecklad för att råda bot på bristerna i traditionell lagerstyrning. Tekniken möjliggör en hög precision i modelleringen av framtida lagerutveckling för varje artikel-lagerställekombination (SKU/Location), även för trögrörliga kombinationer. Serviceoptimering bygger på sannolikhet rakt igenom och hanterar en enastående stor spridning av fördelningar samtidigt som alla relevanta parametrar vägs in. Slutresultatet är en helautomatisk process där en stock-to-service kurva beräknas för varje artikel-lagerställekombination. Kurvan ger en detaljerad beskrivning av förhållandet mellan servicenivå och lagerinvestering, samtidigt som lagerparametrar (säkerhetslager, beställningspunkt, maxnivå, etc.)

Den statistiska prognosberäkningen i serviceoptimering bygger på en adaptiv statistisk modell som automatiskt hanterar olika efterfrågemönster, från högfrekventa artiklar till de artiklar med reservdelskaraktär. Förmågan att korrekt modellera efterfrågan är avgörande för att generera högkvalitativa lageroptimeringsparametrar.

Metoden för lageroptimering

Serviceoptimering stödjer två viktiga funktioner:

Mixoptimering:

Med utgångspunkt från ledningens aggregerade servicenivåmäl tilldelas varje artikel-lagerställekombination (SKU/Location) en servicenivå (och därigenom lagerparameterar) så att det aggregerade målaet nås samtidigt som en målfunktion optimeras (minimera lagerinvestering är den vanligaste). Mixoptimeringen kan även ta hänsyn till en rad begränsningar och villkor på detaljerad eller aggregerad nivå.

Flernivåoptimering:

När mixoptimeringen är genomförd görs en allokering tvärs försörjningskedjan för att upptäcka och utnyttja eventuella kostnadsfördelar genom att höja säkerhetslagren uppströms. ”Riskpooling” eller ”staging”, är vanliga benämningar på denna funktionalitet. Detsamma kan även göras genom BOM-nivåerna, det kallas ofta ”postponement”.

Vill du veta mer om hur Optilon arbetar med lageroptimering?

Kontakta gärna områdeschef Jim Thulin på
+46 73 373 88 12 eller jim.thulin@optilon.se

Dela