Kontakta oss på Optilon

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart det är möjligt.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Supply Chain Design

Syftet med supply chain design är att förstå samt modellera din nuvarande försörjningskedja och utvärdera alla möjliga framtida former. Så att du ska kunna se den optimala strukturen för din värdekedja.

Optilon offer Supply Chain DesignÄr du säker på att strukturen för din supply chain svarar till marknadens behov på bästa möjliga sätt? När förändringar uppstår, är du då utrustad att svara snabbt nog? Kommer ditt nästa drag vara det rätta? Supply chain design förser dig med rätt insikter för att hantera dessa utmaningar.

En grundläggande förutsättning för att din försörjningskedja ska fungera bra, är att den är utformad för att möta marknadens behov. Medvetenhet om begränsningar, risker och otillräckliga strukturer kan leda till stora besparingar. Historiskt sett har analyser av försörjningskedjan varit tidskrävande och det har varit svårt att förstå konsekvenserna. Arbetet har därför gjorts alltför sällan och med modeller i Excel som enda stöd. Idag finns det teknologier som hjälper dig att bygga en virtuell modell av din försörjningskedja. De innehåller all nödvändig information som kostnadsstrukturer, regler och begränsningar. Vilket gör att du kan optimera både nuvarande struktur och simulera alternativa lösningar.

Underliggande antaganden utgör alltid en stor utmaning vid optimering. Med Optilons hjälp kan du testa och utvärdera dina antaganden för att få fram handgripliga och genomförbara resultat. Genom att kombinera optimering och stokastisk simulering, tillåter vår lösning ett nästan oändligt antal scenarion, vilket ger dig tillgång till en verkligt noggrann analys för att testa dina antaganden.

Processen inom supply chain design innehåller flera steg. Kännedom om nuvarande tillstånd är utgångspunkten. Därifrån kan du visualisera grundläggande prestation baserat på existerande flöden i försörjningskedjan. I nästa steg optimeras den grundläggande prestationen. I det här steget kan du lägga till metoder som cost-to-serve, produktlansering och produktutfasning, transportmodellering, samt modellering av växthusgasutsläpp för att få en bättre förståelse för hur resurser används. I det tredje steget kan nuvarande struktur utmanas genom att ta fram flera olika scenarion. I det här steget används metoder som point of gravity-, och greenfield-analys. Fusioner och förvärv är ett typiskt exempel på när nuvarande tillstånd behöver utmanas.

Tillvägagångssättet för supply chain design öppnar upp en mängd möjligheter, både för strategiskt och taktiskt beslutsfattande. Analys av kapacitetsinvesteringar och strategisk försörjning kan tas till nästa nivå, precis som finansiell planering och balansering av efterfråga och tillgång. Det är en fortlöpande process som skapar förutsättningar för en proaktiv försörjningskedja.

Vill du veta mer om Supply Chain Design?

Titta på vår video ”Supply Chain Design with Optilon”.

Våra tjänster inom Supply Chain Design

Supply Chain Design används ofta för att besvara strategiska frågor men modellen ger även mycket goda underlag för taktiska beslut.

Exempel på tillämpningar av modeller för Supply Chain Design är:

Modellering av växthusgasutsläpp

Optilons lösning för supply chain design gör det möjligt för företag att ta hänsyn till miljöpåverkan och främja sin miljöpolicy.

Optilon - Produktlansering

Produktlansering och produktutfasning

Produktlansering eller produktutfasning kan ofta störa försörjningskedjan så att stora förändringar behöver göras för flöden och policys.

Optilon - Transportmodellering

Transportmodellering

Variation i bränslepriser och andra variabler försvårar ofta för planering av framtida distribution. Det är därför som transportmodellering är viktigt.

Optilon - Cost To Serve

Cost-to-Serve

Genom att modellera logistiska aktiviteter i nätverket och allokera fasta samt rörliga kostnader, får en analytiker förståelse för den verkliga kostnaden.

Optilon - Tyngdpunktsberäkning

Tyngdpunktsberäkning

När lägen för nya faciliteter ska avgöras används tyngdpunktsberäkning för att beräkna den viktade punkten närmast kunden som ska få leveranser.

Optilon - Greenfieldanalys

Greenfield-analys

Greenfield-analys är till för att ta hänsyn till kundens geografiska plats samt efterfrågevolymer för att hitta lämpligt geografiskt läge för distributionscenter.

Optilon - Fusioner

Fusioner och förvärv

Fusioner och förvärv medför stora förändringar i försörjningskedjan, med målet att hålla kostnaderna under kontroll. Överflödiga enheter, tillgångar, leverantörer, klienter och produkter komplicerar ofta analyserna.

Vill du veta mer om Supply Chain Design?

Kontakta gärna områdeschef Jim Thulin på
+46 73 373 88 12 eller jim.thulin@optilon.se

Dela