Kontakta oss på Optilon

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snart det är möjligt.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Tjänster

Optilon skapar affärsnytta genom att optimera försörjningskedjor med marknadsledande Supply Chain applikationer. Vi erbjuder bl a följande tjänster och verksamhetsutvecklingsprojekt. Självklart kan vi också erbjuda tjänster utifrån våra kunders specifika önskemål och behov.

Analys inom Supply Chain Design

En analys inom Supply Chain Design omfattar optimering av försörjningskedjan för att hitta en optimal försörjning utifrån satta mål. En anledning till att analysera kan vara lokalisering av en ny distributionscentral, dvs beslut som förändrar den fysiska försörjningskedjan, en annan är förändrad försörjning av sortimentet. Analysen omfattar skapande av en optimeringsmodell, framtagande av tänkbara scenarier samt diskussion och analys gällande rätt väg att gå. I många fall ingår också stokastisk simulering av modellen så att lösningen kan känslighetstestas utifrån kända verkliga osäkerheter.

Analys av Point of Gravity

Optilon genomför tyngdpunktsberäkningar (point of gravity calculations) av lager och andra anläggningar. Analysen är inte minst intressant vid lokalisering av nya anläggningar som t ex ett nytt lager. Detta kan vara av avgörande intresse för de kunder man levererar till eller kommer att leverera till.
Tyngdpunktsberäkningen görs i tre steg; Definiera longitud och latitud för varje leveranspunkt, beräkna tyngdpunkt utifrån direkt flygavstånd och slutligen beräkna tyngdpunkt utifrån verkligt avstånd.

Service- och lageranalys

En analys inom prognos och lager syftar till att visa på möjligheter att med hjälp av en ny process och ett nytt verktyg erhålla ökad service och/eller minskad kapitalbindning. Med hjälp av aktuell kunddata och givna planerings- och marknadsstrategier hos kunden, optimerar vi fram förslag för servicenivåmål och lagernivå för respektive sortimentssegment. En del av leveransen är också att verktyget tar fram statistiskt beräknade prognoser enligt optimal modell för samtliga produkter. Vi beräknar också besparingspotential och ökad service som den föreslagna processen skulle innebära.

Implementering av ny prognos- och behovsplaneringsprocess

I många fall handlar en god efterfrågeplanering om att kombinera kvantitativa beräkningar av prognoser med välfungerande processer för att så enkelt som möjligt kunna ta tillvara på en marknadsintelligens. Det gäller både hantering av kampanjer och justering av prognoser. Optilon arbetar med standardverktyg inom just dessa områden och med hjälp av dessa verktyg och vår kompetens utarbetar och implementerar vi en process som möter era krav och önskemål.

Implementering av ny lageroptimerings- och återfyllnadsprocess

Att minska kapitalbindningen genom minskade lager är ett mål för nästan alla företag. Optilon arbetar med verktyg som optimerar servicen för hela sortimentet och sätter utifrån detta korrekta lagernivåer för samtliga artiklar. För att få mesta möjliga effekt av optimeringen bör även själva återfyllnaden av lagret lyftas från affärssystemet till ett verktyg som kan göra det mer optimalt. Optilon genomför projekt där beräkning av lagernivåer och återfyllnadsorder skapas i marknadens bästa lageroptimeringsverktyg och exporteras till affärssystemet som aktivt styr lagernivåerna i drift.

Produktionsplaneringsanalys

Inom ramen för en produktionsplaneringsanalys kartlägger vi befintliga processer inom sälj- och verksamhetsplanering, huvudplanering, behovsplanering, materialplanering, detaljplanering, produktionsplanering mm samt analyserar produktions- och planeringsstrategier. Utifrån detta föreslår vi en övergripande lösning gällande förbättrade processer, verktyg och strategier. Ofta skapar vi också en fullskalig modell med kunddata i föreslaget planeringsverktyg som du som kund får vara med att validera.

Implementering av ny process för planering av produktion

Sedan starten är planering av produktion ett av Optilons största verksamhetsområden. Vi har genom åren implementerat hundratals produktionsplaneringsprocesser på olika företag. Processerna bygger på daglig optimerad planering i ett optimeringsverktyg där hänsyn tas till kapacitet, material och andra begränsningar. I många fall ersätts ordergenerering för både tillverkning och inköp i affärssystemet, för att istället utföras optimeringsverktyget. Syftet med projektet är att ta fram en plan för tillverkning och inköp som ger minskade lager, PIA och ledtider samt ökar utnyttjandet att skapa en bättre och mer kundanpassad process för de som arbetar med planering på företaget. Implementeringsprojektet omfattar också en översyn av kringliggande processer såsom återrapportering, avrop, orderläggning med mera.

Idéstudie

En idéstudie innebär att vi gör en översyn av företagets kompletta försörjningskedja för att se var de största potentialerna finns för att skapa hög service, låg kapitalbindning och låg försörjningskostnad. Vi har stor erfarenhet av och expertis inom lager, transport, prognos, kampanj och produktion. Inom ramen för en idéstudie kombinerar vi flera olika kompetenser från Optilon för att verkligen analysera era utmaningar inom alla dessa områden. Resultatet av idéstudien är en utvecklingsplan som beskriver vad kunden bör arbeta vidare med för att få bäst effekt.

ROI

Att skapa affärsnytta är det självklara målet med alla våra projekt och därför arbetar vi med ROI-kalkyler tillsammans med våra kunder. Om ni är i behov av hjälp med ROI-kalkyler kopplade till planerings- och logistikinvesteringar, hör gärna av er till oss så bidrar vi med vår kunskap.

Rådgivning inom optimering av försörjningskedjor

Vi på Optilon är experter inom planering och optimering. Vi har mångårig erfarenhet från projekt i olika branscher. Behöver ni rådgivning inom planering och optimering, tveka inte att höra av er till oss på Optilon.

Utbildning

Optilon är ledande i Norden på specialiserade utbildningar inom planering och optimering av försörjningskedjor. Kurserna vänder sig till dig som arbetar inom planering och logistik och som vill lära dig mer. I vissa av kurserna är det bra om du arbetar med planeringsprocessen och har erfarenheter som du kan dela med dig av då delar av kurserna bygger på diskussioner.

Helpdesk

Genom att teckna licens- och underhållsavtal direkt med Optilon erhåller du tillgång till Optilon Helpdesk och erhåller kvalificerad hjälp gällande din Optilon-lösning. Detta innebär att du bl.a. får tillgång till våra lokala konsulter, erfarenhetsbank med de vanligaste frågeställningarna, medlemskap i Optilons forum för serviceoptimering samt login till helpdesken via Optilons hemsida. Du kan även få köprioritering av dina ärenden om du väljer en högre avtalsnivå. Läs mer under Supportportal.

Har du frågor gällande våra tjänster?

Kontakta gärna Optilons VP Sales & Marketing Jens Stenquist på  +46 709 379 285 eller jens.stenquist@optilon.se.

Dela